Clearance

ניהול תיקי חוב, הבטחת פירעון חוב וניהול סיכוני אשראי

Clearance תבטיח כי ההון החוזר √ חוזר

לקוח יקר

חברתנו, Clearance ניהול תיקי חוב, הבטחת פירעון חוב, וניהול סיכוני אשראי מודה על התעניינותך בפעילותה, ושמחה להכיר לך מקרוב את מוצריה הפיננסיים הייחודיים, אשר יקנו לפעילותך העסקית את השקט הנדרש לשם ניהול העסק, יסירו מאחריות העסק את הנטל בהתמודדות מול ניהול חוב בלתי מסולק, ויאפשרו לעסק להרחיב את מצבת הלקוחות, וכן את אשראי הלקוחות כמנוע צמיחה.

Clearance – תבטיח עבורך את ההון החוזר

Clearance – תסייע בידיך לנהל את סיכוני האשראי

Clearance – תסיר ממך את האחריות בניהול חוב בלתי מסולק, ותנהל את החוב עבורך.

שירותיה הייחודיים של Clearance, יאפשרו לך להתמקד בליבת העסק, להתמקד בפיתוח מוצרים ובבניית שוק תוך הרחבת הפעילות העסקית מבלי להרחיב את היקף הסיכון במימון לקוחות.

הואיל ושירותיה של החברה, אינם בנמצא ומהווים בשורה רעננה לעולם העסקי נשמח למסור מידע נוסף באתר זה ובמשרדיה של החברה באמצעות נציגיה.

תתמקד בפיתוח העסקי ובניהול העסק בשיווק ומכירות, אנו נתמקד בהבטחת ההון החוזר

אאחל המשך עשייה פורייה ופיתוח עסקי נבון

עו"ד ערן נאמן, מנכ"ל

ניהול סיכוני אשראי

שירות ניהול סיכוני אשראי אותו מציעה החברה ללקוחותיה, המסייע לעסק להעריך נכונה, ובטרם אושר אשראי ללקוחות, את סיכוני החשיפה במתן האשראי.ניהול סיכוני אשראי

קרא עוד

ניהול תיקי חוב

שירות המאפשר ללקוחות החברה ליהנות משירותי הבטחת פירעון חוב על תיק אשראי הלקוחות של החברה, בין אם מדובר בחוב פתוח, צ'ק דחוי, או כל אמצעי תשלום אחר.ניהול תיקי חוב

קרא עוד

הבטחת פירעון חוב

עסקת רכישה וניהול של תיק החוב הינה עסקה פיננסית, במסגרתה מבוצע תהליך חיתום חבויות בפיגור (הערכת שווי), וכנגד רכישת החוב, או כנגד המחאת זכות בתקבולי גבייה, מוזרם הון חוזר חי לפעילות העסקית.


הבטחת פירעון חוב

קרא עוד

כתובת

  • יד חרוצים 12
    תל אביב יפו

פרטי יצירת קשר

שעות פתיחה

ראשון-חמישי 8:00-21-00
שישי 8:00-14:00