Clearance תבטיח כי ההון החוזר √ חוזר

ניהול סיכוני אשראי

ניהול סיכוני אשראיClearance Credit and Risk Management – הינו שירות ניהול סיכוני אשראי, אותו מציעה החברה ללקוחותיה המסייע בידי העסק להעריך נכונה, ובטרם אושר אשראי לקוחות, את סיכוני החשיפה, במתן אשראי לקוח.

במסגרת שירות זה, מקבל הלקוח לידיו בדיקת אשראי הנערכת על ידי החברה ועל בסיס מיטב הבנתה וניסיונה הנסמכת על פרמטרים עסקיים מרכזיים ומידע עסקי נוסף, המגבשים יחדיו הערכת אשראי, אשר מועברת לידי העסק, עם המלצה להיקף אשראי ומשכו לשם קבלת החלטה עצמאית של העסק.

לחברה כלי הערכה מתקדמים, וצוות מעריכים בעלי ניסיון בתחום העסקי והמשפטי, הנסמכים על ידע והבנה עמוקה של תחומי הבטחת הפירעון, חדלות הפירעון, תחום המימון, כלי המימון והשילוב שבין כולם.

מעבר להמלצה הראשונית ביחס לגיוס הלקוח והגדרת היקף פעילותו כולל השירות סיוע וליווי בגיבוש מנגנונים להקטנת תיק אשראי קיים וחיזוק בטוחות במהלכה השוטף של הפעילות העסקית בהתאם לתנאי השוק המשתנים.

עלותו של השירות נקבעת עפ"י סמך כמות הבדיקות הראשוניות, ואופן הליווי השוטף הנקבע בין החברה ולקוחותיה בהתאם לצורכי הלקוח.

יתרונותיה של עסקת ניהול סיכוני אשראי

  • מניעת נזקי אשראי בלתי מסולק.
  • שיפור יכולת קבלת החלטות העסק בגיוס לקוח.
  • שיפור יכולת קבלת החלטות העסק ביחס להיקף אשראי לקוח.
  • סיוע בבקרה שוטפת אחר היקף תיק האשראי.
  • סיוע וליווי בהקטנת היקף תיק האשראי.
  • סיוע וליווי בעיבוי תיק הבטוחות.

ניהול סיכוני אשראי

שירות ניהול סיכוני אשראי אותו מציעה החברה ללקוחותיה, המסייע לעסק להעריך נכונה, ובטרם אושר אשראי ללקוחות, את סיכוני החשיפה במתן האשראי.



ניהול סיכוני אשראי

קרא עוד

ניהול תיקי חוב

שירות המאפשר ללקוחות החברה ליהנות משירותי הבטחת פירעון חוב על תיק אשראי הלקוחות של החברה, בין אם מדובר בחוב פתוח, צ'ק דחוי, או כל אמצעי תשלום אחר.



ניהול תיקי חוב

קרא עוד

הבטחת פירעון חוב

עסקת רכישה וניהול של תיק החוב הינה עסקה פיננסית, במסגרתה מבוצע תהליך חיתום חבויות בפיגור (הערכת שווי), וכנגד רכישת החוב, או כנגד המחאת זכות בתקבולי גבייה, מוזרם הון חוזר חי לפעילות העסקית.


הבטחת פירעון חוב

קרא עוד

כתובת

  • יד חרוצים 12
    תל אביב יפו

פרטי יצירת קשר

שעות פתיחה

ראשון-חמישי 8:00-21-00
שישי 8:00-14:00