Clearance תבטיח כי ההון החוזר √ חוזר

הבטחת פירעון חוב

הבטחת פירעון חובעסקת Clearance Debt Guaranty and Recovery, מאפשרת ללקוחות החברה ליהנות משירותי הבטחת פירעון חוב על תיק אשראי הלקוחות של החברה, בין אם מדובר בחוב פתוח, צ'ק דחוי או כל אמצעי תשלום אחר.

במסגרת עסקת הבטחת פירעון חוב נבחן תיק אשראי הלקוחות של העסק, העסק מחויב בעמלת הבטחת פירעון שוטפת על בסיס חודשי בהתאם לזהות הלקוח והיקף החוב אשר פירעונו מובטח. מנגד ובתמורה יזוכה העסק, במידה ולא יפרע החוב, מטעמים של חדלות פירעון של אילו מבין לקוחותיו.

יתרונותיה של עסקת הבטחת פירעון חוב

  • הבטחת תזרים מזומנים יציב.
  • מניעת חשיפה לאשראי בלתי מובטח.
  • הרחבת היקף תיק הלקוחות בביטחון מלא.
  • התמקדות בעשייה המצויה בלב פעילות העסק.
  • מניעת השקעת תשומות בתהליך גביה.
  • מניעת הפער בין היקף חוב הלקוח לבין תזרים המזומנים.
  • חיסכון בעלויות תפעול וכח אדם.

ניהול סיכוני אשראי

שירות ניהול סיכוני אשראי אותו מציעה החברה ללקוחותיה, המסייע לעסק להעריך נכונה, ובטרם אושר אשראי ללקוחות, את סיכוני החשיפה במתן האשראי.ניהול סיכוני אשראי

קרא עוד

ניהול תיקי חוב

שירות המאפשר ללקוחות החברה ליהנות משירותי הבטחת פירעון חוב על תיק אשראי הלקוחות של החברה, בין אם מדובר בחוב פתוח, צ'ק דחוי, או כל אמצעי תשלום אחר.ניהול תיקי חוב

קרא עוד

הבטחת פירעון חוב

עסקת רכישה וניהול של תיק החוב הינה עסקה פיננסית, במסגרתה מבוצע תהליך חיתום חבויות בפיגור (הערכת שווי), וכנגד רכישת החוב, או כנגד המחאת זכות בתקבולי גבייה, מוזרם הון חוזר חי לפעילות העסקית.


הבטחת פירעון חוב

קרא עוד

כתובת

  • יד חרוצים 12
    תל אביב יפו

פרטי יצירת קשר

שעות פתיחה

ראשון-חמישי 8:00-21-00
שישי 8:00-14:00