Clearance תבטיח כי ההון החוזר √ חוזר

אודותינו

אודות משרד עורכי הדין נאמן את זקן

Clearance ניהול תיקי חוב, הבטחת פירעון חוב וניהול סיכוני אשראי, הינה חברה המעניקה ללקוחותיה, סל מוצרים פיננסים מתקדמים וייחודיים במינם ואופיים במשק הישראלי העונים על צורכי הפעילות העסקית בהתמודדותה מול הנכס הפיננסי הידוע כ"חוב לקוח".

תאגידי המימון, יעמידו את המימון השוטף להפעלת העסק ו – Clearance תוודא כי המימון ישרת את הפעילות השוטפת ולא יופנה לניהול חובות בלתי מסולקים, והשקעת משאבים ותשומות בפעילות גביה שאינה מצויה בלב הפעילות העסקית, ותעמיד לרשות העסק את הכלים הפיננסים המתאימים להרחבת שוק הלקוחות והשבחת הפעילות העסקית, כמנוע צמיחה.

מוצריה הפיננסים של Clearance המהווים למעשה שירותי אשראי משלימים לפעילות המימון המסורתית הניתנת על ידי תאגידי המימון.

Clearance הטיבה להבין כי חוזקה ויציבותה של הפעילות העסקית נמדדת על פי חוזקה של החוליה החלשה בפעילות החברה – יכולתה של החברה להיפרע מחוב לקוחותיה ולמעשה לנהל את סיכוני אשראי הלקוחות ביתר אחריות, תוך אמוץ מדיניות אשראי נבונה.

מתוך הבנה זו גובשו מוצריה הפיננסים של Clearance המהווים מוצרי אשראי משלימים המביאים לייצוב תזרים המזומנים, להגברת השליטה על עיתוי ההכנסה, למניעת כשלי אשראי לקוחות, ולהבטחת פירעונו של אשראי זה וכל זאת מתכנס למטרה אחת – התמקדות בהרחבת שוק הלקוחות, כמנוע עסקי בביטחון מלא.

נשמח לראותך בין קהל לקוחותינו.

ניהול סיכוני אשראי

שירות ניהול סיכוני אשראי אותו מציעה החברה ללקוחותיה, המסייע לעסק להעריך נכונה, ובטרם אושר אשראי ללקוחות, את סיכוני החשיפה במתן האשראי.ניהול סיכוני אשראי

קרא עוד

ניהול תיקי חוב

שירות המאפשר ללקוחות החברה ליהנות משירותי הבטחת פירעון חוב על תיק אשראי הלקוחות של החברה, בין אם מדובר בחוב פתוח, צ'ק דחוי, או כל אמצעי תשלום אחר.ניהול תיקי חוב

קרא עוד

הבטחת פירעון חוב

עסקת רכישה וניהול של תיק החוב הינה עסקה פיננסית, במסגרתה מבוצע תהליך חיתום חבויות בפיגור (הערכת שווי), וכנגד רכישת החוב, או כנגד המחאת זכות בתקבולי גבייה, מוזרם הון חוזר חי לפעילות העסקית.


הבטחת פירעון חוב

קרא עוד

כתובת

  • יד חרוצים 12
    תל אביב יפו

פרטי יצירת קשר

שעות פתיחה

ראשון-חמישי 8:00-21-00
שישי 8:00-14:00